La Vida Verde

En hjælp til livet på den selvejede institution Hedehuset

livet

Der findes mange institutioner rundt omkring i Danmark, med forskellige fokus og målgrupper. Hedehuset er for unge/børn i alderen 12-18 år. Målgruppen er personer med psykiske vanskeligheder, herunder manglende identitetsfølelse, følger af svigt i barndom og andre emotionelle vanskelligheder. Også børn som er blevet diagnosticeret med eksempelvis ADHD er velkommen på institutionen, der kan rumme 15 piger og/eller drenge.

Institutionens formål

En institution er for de, som ikke, af forskellige grunde, kan fungere i de sammenhænge de normalt indgår i. Det kan være for deres eget bedste at komme på en institution, fordi de har specielle behov, der ikke kan opfyldes i de rammer de kommer fra. Der kan være oplevet massive svigt, eller man kan være kommet ud på et spor der øger risikoen for misbrug og kriminalitet. Der er brug for støtte, og det kan institutionen give, fordi de arbejder med individuelle handlingsplaner overfor den enkeltes behov, og ikke ud fra hvad der virker på en gruppe. En ung/barn der bliver tilbudt en plads på en institution, er en der ikke har de fornødne rutiner og sunde vaner der skal til for at de trives og har et godt liv. Dette kan skyldes flere forskellige ting, man vigtigst af alt, kan dette ændre sig på en institution som Hedehuset.

Institutionens mange samarbejdspartnere

Noget af det der gør, at en institution giver gode resultater er gode tværfaglige instanser, der tager hånd om individet man arbejder med. Hedehuset er i tæt samarbejde med bla. PPR, hvor psykologer, pædagoger og andre professionelle er repræsenteret. Psykiatrien er også inde over, og tilbyder de unge hjælp den vej. To skoler og en daghøjskole er tilkyttet stedet. Den ene skole er en skole der er under Hedehuset, som kaldes ”Fælleshuset”. Har arbejder de på individuel basis, med undervisning der opfylder den enkeltes behov. ”Kridthuset” som er et skoletilbud i samme forbindelse med en kommunal skole, tilbyder også individuel tilrettelagt undervisning til de unge. Det vigtige ved, at gå på ”normale” skoler, er at de unge i mange tilfælde har lidt mange nederlag i fx skolesammenhænge, og de derfor har behov for at skabe en god oplevelse ved det at lære og ikke mindst gå på en skole sammen med andre. Daghøjskolen, tilbyder forskellige fag som man kan arbejde med, der fx tale om køkken og cafe, butik, kreativt værksted og håndværk. Derudover tilbydes der også boglige fag, som man selv kan vælge. Fælles for tilbudene er, at der arbejdes med at de unge for papirer på ”utraditionel vis” dvs. at de også får beviser, certifikater på baggrund af færdigheder de opnår, som ikke er de boglige færdigheder altid, men også andre færdigheder som de opnår. Til målgruppen er dette en virkningsfuld strategi, der giver de unge en selvtillid, men også ligeså meget noget, som de kan binde deres identitet op på. Der kan også være den fordel, at der skabes et andet fokus i deres liv, at de glemmer alle de dårlige ting.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *