La Vida Verde

Sådan undgår du fugt i din krybekælder

kælder

I nogle huse finder man en krybekælder. De findes i mange huse bygget fra omkring 1900 til 1960. Oprindeligt har deres funktion været at hæve huset op fra den fugtige jord. Dette gjorde man for at beskytte de bærende træbjælker under gulvet. Primært ville man mindske risikoen for råd. Denne form for kælder er normalt 60 cm til 100 cm høj. Det allervigtigste, hvis man har denne form for etageadskillelse i sit hus, er at det skal holdes tørt. Hvis der først kommer fugt ind, kan det føre en hel række problemer med sig. I disse tilfælde skal man kontakte sin lokale håndværker f.eks. i Hvidovre eller København.

Årsager til fugtproblemer i en krybekælder

Det mest gængse årsag til fugt i kælderen er dårlig og mangelfuld ventilation. Det gør at der bliver skabt et miljø, hvor der kan gro råd og svamp. Dette vil man meget gerne undgå. Hvis man har underdimensionerede ventilationsriste, kan dette være en af årsagerne til fugten, da det giver en utilstrækkelig ventilation. Hvis man slet ikke har ventilationsriste, kan dette selvfølgelig også give fugtproblemer. På en varm og fugtig sommerdag, kan der skabes kondens, når luften når ned og afkøles i kælderen, og det kan skabe fugtproblemer. En lav højde på soklen kan give fugtproblemer, ligesom manglende fugtspærre kan give problemer. En fugtspærre er med til at opfugte fundamentet og soklen. Der skal være et god terrænfald væk fra huset, ellers kan det give fugtproblemer. Utætte vandrør og varmerør kan også give fugtproblemer. Til sidst kan utætte nedløbsrør også give fugtproblemer. Hvis du oplever fugtproblemer i din krybekælder, skal du kontakte din lokale håndværker i Hvidovre eller København.

Sørg for god ventilation

Det kan være svært at vide om man har dårlig ventilation i kælderen og dermed begyndende fugtproblemer. De første tegn, som man skal holde øje med er lugt af jordslåethed. Denne lugt kan være tegn på svamp. Hvis man pludselig opdager at gulvene i stueetagen knirker mere end normalt, kan dette også være et tegn på begyndende fugtproblemer. I disse tilfælde skal man kontakte sin lokale håndværker f.eks. i København. Når håndværkeren kommer ud for at konstatere om kælderen er ventileret dårlig, vil han lave en undersøgelse.

Hvis du vil undgå problemer med fugt, er det vigtigt at du sørger for at der er en god ventilation. Dette gør du ved at følge en række af forskellige retningslinjer. Der skal være ventilationshul ud til det fri. Hvis du har et gulv af træ eller et andet organisk materiale, skal du huske at have en ventilationsåbne på 150 kvadratcentimeter per seks centimeter sokkel. Hvis du har et gulv af beton eller et andet uorganisk materiale kan du nøjes med det halve. I hvert hjørne skal du placere en ventilationsrist. Disse ventilationsriste skal være placeret 1 cm over terrænet. De må aldrig lukkes til. Sørg dog for at rotter og lignende skadedyr ikke kan komme ind af risten. Hvis du er i tvivl om andre retningslinjer, kontakt da din håndværker.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *